Pieter Cowé nieuwe schepen in Geel

Schepen Marleen Verboven (N-VA) geeft begin juli haar bevoegdheden als schepen in het schepencollege van Geel door aan haar partijgenoot Pieter Cowé. Cowé legt op 24 juni de eed af