Nieuwe sporthal komt in centrum Noorderwijk

De nieuwe sporthal van Noorderwijk en Morkhoven komt in het centrum van Noorderwijk. Aannemer Vanhout.pro diende zoals gevraagd voor het einde van de maand april zijn offerte in.

Daaruit blijkt dat enkele gronden van en rond de huidige sporthal door de eigenaars in erfpacht worden gegeven.

De offerte en modaliteiten worden samen met de kostprijs bekeken. Daarna valt de beslissing om te bouwen en wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.