Gelenaars fietsen naar de toekomst

De stad Geel heeft voor de Gelenaars een fietstocht uitgestippeld waarbij ze langs verschillende plaatsen worden gestuurd die in de toekomst belangrijk zijn op het vlak van de ruimtelijke ordening.

Het voorlopige Beleidsplan Ruimte werd op de vorige gemeenteraad goedgekeurd. Op 1 mei start het openbaar onderzoek naar het plan.

Eind dit jaar moet het plan dan goedgekeurd worden. Het lokaal bestuur van de stad Geel stippelde een fietstocht langs de deeldorpen uit. Door een QR-code te scannen zie je in elke deeldorp om welke ruimte het gaat.

Alle info vind je op www.geel.be/mijngeel.

foto’s: stad Geel