Afvalcontainers zijn kleine stortplaatsen

Wandelaars ergeren zich aan de kleine stortplaatsen die rond afvalcontainers ontstaan. Ze legden de ‘stortjes’ in Den Troon, het Hoevepad en de Kasteeldreef in Bouwel vast op foto.