Wegversmallingen met bloembakken

Het schepencollege van Lille pakt de verkeerssituatie in de Tielenbaan in Lille aan. Wegversmallingen met bloembakken moeten er de snelheid van de wagens verminderen en de veiligheid van de fietsers en voetgangers verhogen. In een volgende fase worden de kruispunten met Berg, Eikenlaan en Beek verhoogd.

De proefopstelling met bloembakken wordt na een jaar geëvalueerd.