Matige belangstelling voor infomarktje windturbines Plassendonk

Er was maar een matige belangstelling voor het infomarktje van Engie over de geplande windmolens op Plassendonk. Medewerkers van Engie gaven meer uitleg over de nieuwe aanvraagprocedure.

foto’s: Marcel Nelis/Kempennieuws.be