Aannemer start rioleringswerken Geneinde

Woensdag start een aannemer rioleringswerken op Geneinde in Westerlo, tussen Voortkapel en Tongerlo. Er is een omleiding voorzien. Geneinde wordt ter hoogte van de Jagersdreef afgesloten. Aquafin laat werken uitvoeren aan het pompstation onder het wegdek. De werken duren vermoedelijk tot eind november. Het oude pompstation wordt uit dienst genomen. Op een terrein naast het kruispunt werd al een nieuw pompstation gebouwd. De omleiding voor het verkeer gebeurt via Zoerle-Parwijs, Asberg en Westerlo. Er wordt op gelet dat het verkeer geen sluipweg zoekt via de woonwijken.