Lage waterstand Albertkanaal

Door de lage waterstand van de Maas is ook de waterstand op het Albertkanaal lager dan normaal. De diensten van de scheepvaart moeten daarom op water besparen. Dat betekent dat aan de sluizen schepen verzameld worden om pas bij een volle sluis versast te worden. Schepen van binnenvaart en pleziervaart worden samen versast. Door die maatregel kan de wachttijden voor schepen aan de sluizen oplopen tot 4 uur.

Op de Kempische kanalen is er tot 20 cm minder diepgang.