Dag van de Jeugdbeweging is overal succes

Zowat in elk dorp in onze provincie werd de Dag van de Jeugdbeweging uitgebreid gevierd. De jongeren trokken getooid in de kleuren van de jeugdbeweging waarbij ze aangesloten zijn, naar school. Een bonte rij studenten werd vlak voor schooltijd vergast op een heerlijk ontbijt. Ook na de schooltijd zijn er vrijdag nog heel wat fuif-activiteiten.

foto’s: Marcel Nelis/KempenNieuws.be