Vernieuwd mobiliteitsplan Geel geeft fietser voorrang op auto

Dinsdag kunnen de Gelenaren in De Waai het vernieuwd mobiliteitsplan voor het centrum van Geel. De fietser krijgt voorrang op de auto maar het centrum blijft toch voor de auto bereikbaar. Het plan verdeelt het centrum in 3 zones: Elsum, Pas-Werft en Sint-Dimpna. Het huidige circulatieplan verandert. De infomarkt in De Waai is te bezoeken van 17 tot 20 uur. Vanaf 16 oktober tot en met 5 november kan je de plannen inkijken op www.ideevoorgeel.be/mobiliteit.

Persbericht stad Geel

Er wordt al een tijd gewerkt aan een verdieping van het bestaande mobiliteitsplan van 2012. Op 15 oktober 2019 organiseert de stad een infomarkt in zaal De Waai om haar mobiliteitsplannen voor het centrum voor te stellen. Alle inwoners zijn welkom en krijgen de kans om hun mening te geven. Visie De stad wil in het mobiliteitsplan volgende principes hanteren: Het STOEP-principe waarbij de behoeften van de zwakke weggebruiker prioriteit krijgen. De fietser krijgt meer plaats in het straatbeeld. Geel moet goed bereikbaar zijn maar beperkt doorrijdbaar. Het plan moet aandacht hebben voor de lokale ondernemers. Wat ligt er voor? Er is een voorstel voor een nieuw circulatieplan voor het centrum. Er zijn drie luiken namelijk de circulatie ter hoogte van de zone Elsum, zone Pas – Werft en zone Sint-Dimpna. Elsum: De bereikbaarheidsas Drijhoek – Baantveld wordt de belangrijkste toegangsweg tot het centrum van Geel. Zo kunnen andere straten – door een aanpassing van de circulatie – veiliger ingericht worden voor de zwakke weggebruikers. Pas – Werft: Om ook het verkeer, komende van zone Werft rechtstreeks naar de bereikbaarheidsas te sturen en zo naar de ring (R14), wordt er ook in deze zone in enkele straten de circulatie aangepast. Sint-Dimpna: Om meer ruimte te creëren voor de fietsers, heeft de stad ook een voorstel over de circulatie daar. De stad vraagt uitdrukkelijk aan de inwoners om hun mening over dat voorstel te geven. Verder wordt er ook een fietszone voorgesteld die voor een groot deel overeenstemt met de zone 30 in het centrum. Deze fietszone kan nadien met bijhorende veiligheidsmaatregelen verder uitgewerkt worden in het fietsbeleidplan dat de stad gaat maken. De stad vraagt ook aan inwoners hoe de stad goed bereikbaar kan blijven maar toch beperkt doorrijdbaar. De voorgestelde circulatie komt hieraan voor een deel tegemoet, maar bijkomende maatregelen op lange termijn zijn ongetwijfeld nodig. Mogelijkheden hiervoor zijn het omdraaien of invoeren van enkelrichtingsstraten, straten afsluiten of knippen, parkeerplaatsen/parkings anders inplannen, alternatieve vervoerswijzen promoten … De stad hoort graag frisse ideeën van de Gelenaren. Geef je mening! Grijp je kans en kom langs op 15 oktober tussen 17 en 20 uur in De Waai om de plannen te bekijken. Je kunt vrij inlopen wanneer jou dat uitkomt. Deskundigen van het studiebureau, medewerkers van de stad en de schepen van mobiliteit zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden en de suggesties te noteren. Lukt het niet om langs te komen, dan vind je de visie en de circulatieplannen vanaf 16 oktober 2019 op www.ideevoorgeel.be/mobiliteitsplan. Daar kan je jouw opmerkingen over de plannen doorgeven tot 5 november 2019. Je kunt ook stemmen voor opmerkingen, ze delen op sociale media of reageren op een opmerking. Ook aan alle Geelse adviesraden werd in oktober een advies gevraagd. Na de participatieperiode komt het al dan niet gewijzigde mobiliteitsplan voor de gemeenteraadscommissie in november. In december wordt het dan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad tenzij het college hier na de particpatieperiode anders over beslist.