Geen eindejaarsvuurwerk meer in Neteland

Brandweerzone Kempen roept dit jaar met haar eindejaarcampagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ opnieuw op om tijdens de eindejaarsfeesten zélf geen vuurwerk af te steken. De gemeenten van het Neteland ondersteunden van bij het begin die oproep maar willen dit jaar nog een stapje verder gaan.

De campagne die in 2015 klein begon krijgt ieder jaar een groter draagvlak. Er zijn dan ook heel wat instanties die geconfronteerd worden met de problemen en overlast die deze traditie met zich meebrengt. Soms is het tijd voor een mentaliteitsverandering en als lokale besturen, politie en brandweer willen wij daar graag het voortouw in nemen.

We weten allemaal wat de gevolgen kunnen zijn. Dat weten we al lang, maar we denken dat het ons niet zal overkomen. Dat is volkomen onterecht want ook hier zijn al vreselijke ongevallen en drama’s gebeurd. Vuurwerk is echt gevaarlijk en geeft voor mens én dier heel wat hinder en overlast. Elk jaar sterven dieren en branden er gebouwen af.

De vijf gemeenten en politie van Neteland zullen deze boodschap heel actief verspreiden en op geen enkele manier meewerken aan privé-vuurwerk. De volledige zone Neteland wil een signaal geven dat het zelf afsteken van vuurwerk niet hoort. In tegenstelling tot de voorbije jaren kan er dus nergens nog een vergunning worden bekomen voor het privé afsteken, faciliteren of tijdelijk bewaren van vuurwerk.

De vijf gemeenten roepen op om deze boodschap te delen met familie, buren en vrienden. Enkel door een grondige mentaliteitswijziging kunnen we drama’s in de toekomst vermijden.

> www.politieneteland.be

persbericht website gemeente Herenthout