Tijdscapsule ingebouwd bij verbouwing Heistse academies

Het gemeentebestuur stelde op 15 mei 2018 een aannemer aan voor de verbouwing en uitbreiding van de gemeentelijke muziek- en tekenacademie. De voorbereidende werken zijn al achter de rug. De aannemer is momenteel bezig met de voorbereiding van de funderingswerken.

Vrijdag vond een officieel moment plaats waarbij een tijdscapsule werd ingehuldigd.

Aanleiding van het project
Het huidige academiegebouw dateert van 1978–1980 en barst momenteel uit zijn voegen. Doorheen de jaren zijn de muziek- en tekenacademie uitgegroeid tot twee succesvolle academies waar je kan dansen, schilderen, beeldhouwen, zingen, toneel spelen, een instrument leren, potten bakken, en nog veel meer. Jong en oud kan zich hier artistiek ontplooien. Met meer dan 2.500 leerlingen en 86 leerkrachten is het dan ook nodig om de academies in een eerste fase uit te breiden zodat er extra ruimte wordt gecreëerd. In een volgende fase zullen de huidige, verouderde gebouwen een fikse upgrade krijgen.

Het concrete bouwproject
Naast het huidige academiegebouw – waar vroeger een bloemenwinkel was – wordt er een nieuwbouw van 2.600 m² gerealiseerd. Goed voor voldoende lokalen voor diverse lessen muziek en woord, met de nodige aandacht voor akoestiek, en grote, hoge ateliers voor de beeldende kunsten. Daarnaast komt een goed uitgerust auditorium voor voorstellingen, lessen en repetities van de afdelingen muziek, woord en dans.

De nieuwe academiesite zal beschikken over een mooi binnenplein; een publiek groen plein dat als evenementenplein en voor buitenvoorstellingen gebruikt kan worden. Zo wordt dit een oase in de onmiddellijke nabijheid van Heist-centrum; een plaats om te ontdekken voor bewoner en bezoeker. Een auditorium onder de binnentuin maakt het mogelijk een extra amfitheater te creëren.
Het binnenplein sluit aan bij het openbaar domein en is zowel bereikbaar vanaf de Oude Godstraat als vanaf de Hof van Riemenstraat. Een brede fiets- en voetgangersdoorgang verbindt beide straten met elkaar doorheen het binnenhof.

Het huidige gebouw werd in een voorgaande fase gedeeltelijk opgeknapt, kreeg de nodige sanitaire verbeteringen en werd voorzien van brand- en inbraakbeveiliging. De uitbreiding zal perfect aansluiten bij de ruime en opengewerkte inkom. Deze centrale inkomhal zal alle gebouwen met elkaar verbinden en fungeert als ontvangsthal, wachtruimte en exporuimte. Het gebruik van grote ramen zal deze multifunctionele ruimte voorzien van een weldadig licht en de voorbijganger een inkijk geven op het aanbod. Dit draagt bij tot de transparantie en fungeert als visitekaartje van lopende tentoonstellingen, concerten, … De openheid van dit inkomgebouw weerspiegelt meteen de transparantie die het deeltijds kunstonderwijs en de academies vandaag de dag nastreven.

Planning en timing
De werken zijn gestart op 27 augustus 2018 en zouden in het voorjaar van 2020 afgerond moeten zijn.

De globale planning ziet er als volgt uit:
September 2018: afbraakwerken
Oktober 2018: grondwerken
November 2018: funderingen
December: 2018: structuur kelder
Maart 2019: structuur bovenbouw
Mei 2019: gevels en daken, en start technieken
Juni: buitenschrijnwerk en pleisterwerken
Juli 2019: chape
Augustus 2019: vloeren en start omgevingswerken
December 2019: binnenschrijnwerk
Januari 2020: schilderwerken en afwerking
Februari 2020: testen en opkuis
Maart 2020: inrichting gebouw

De planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Totale kostprijs van het project: 6.330.000 euro incl. btw.