Betoging voor goei pensioen, diensten gemeenten en onderwijs ondervinden zeker hinder

Op woensdag 16 mei verzamelen de vakbonden hun leden voor een nieuwe betoging voor goede en degelijke pensioenen. Ze geven de regering daarmee een zoveelste signaal. Er wordt gestaakt in het onderwijs, De Lijn, het containerpark in Herentals, kinderopvangdiensten, …

Op de meeste plaatsen is er in de scholen waar leerkrachten mee actie voeren opvang voor de leerlingen. De Lijn probeert in de steden de drukke winstgevende lijnen te bemannen. Op het platteland kan dat anders zijn. De verantwoordelijken van De Lijn verwachten dat in de Kempen toch een gewone dienstverlening kan verzekerd worden.

Wie naar Brussel moet kan ernstige verkeershinder verwachten en ook het openbaar vervoer zal heel wat hinder ondervinden. De vabkondsbetoging start om 11u.