Ideeën voor een leefbare stad

  De GeKoro, de wat speelse spinoff van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Herentals, organiseerde een vrij podium in de foyer van ’t Schaliken. Een vijftiental sprekers lieten hun ideeën los over een leefbaar Herentals en deelgemeenten. Het leverde een interessante avond op, die duidelijk maakte dat er veel inwoners geëngageerd nadenken over een betere stad.

  Gecoro-voorzitter Tim Vekemans opende zelf de avond met een pleidooi voor het benutten van verlaten schoolgebouwen, zoals de kapel van Scheppers. Hij opperde ook het idee van een wandelweg op de oude spoorweglijn van de Herenthoutseweg richting Lierseweg, langs het industriegebied en de Lange Eerselstraat.

  Schepen Mien Van Olmen wil voluit inzetten op het groen in en rond de stad en de deelgemeenten en wil openbare ruimte waar jong en oud, ‘van 8 tot 88 jaar’, zich goed voelen. Ze pleitte ook voor voldoende inspraak van de burgers.

  Paul Van de Vel , voorzitter van de Derde Wereldraad, drukte op het belang van veilige en betaalbare huisvesting. Hij droomt van een groene corridor van het begijnhof tot aan de Kempense heuvelrug en wil hoevewinkels stimuleren.

  Koen Snoecks belichtte het het prachtige buurtinitiatief van De Boekerij in de wijk Molekens, het buurthuis ‘dat de wijk wakker geschud heeft’. Ook in de Ernest Claesstraat werd een succesvolle buurtwerking opgezet. Dat werd in de verf gezet door initiatiefnemer Jo Spiessens.

  De denktank ‘Wat als Herentals…’, gelinkt aan CD&V, nam veel spreekruimte in. Patrik De Cat pleitte voor water en groen in de stad, zelfrijdende busjes en een groot pendelstation in Wolfstee. Bart Michiels droomt van een kuuroord rond Le Paige en meer kunst in de stad. Carlo Van Tichelen onderstreepte het belang van durven investeren en ambitieus zijn. Joachim Callebaut droomt van Herentals als dé sportstad.

  Bavo Verwimp, Gecoro-lid, wil een vrijetijdscampus in Noorderwijk, op de site achter het parochiecentrum. “Dat kan door de gebouwen daar aan elkaar te linken.” Jos Gysels van Natuurpunt belichtte de plannen voor een geopark op en rond de Kempense heuvelrug. Peter Verpoorten, lijsttrekker van Groen, wil de stad terug aan de inwoners geven, met een autovrij centrum en belevingsvol winkelen.

  Willem Talloen van Herentals Bomenstad wil geen tweede verkaveling à la Moser en benadrukte het belang van burgerinitiatief. Erik Thys van ‘Les Impériales’ lichtte een tip van de sluier op van de plannen rond de kapel in de school Voorzienigheid en pleitte voor een databank voor mogelijke evenementenzaaltjes. Fietser Stefanie pleitte voor fietsstraten en bewaakte stallingen in het centrum. (Foto’s Marcel Nelis)