Volgende week dinsdag buigt de Heistse gemeenteraad zich over een voorstel om nieuwe infrastructuur te bouwen voor Jeugdclub De Biekorf.

Toen in februari 2014 de stedenbouwkundige vergunning gegeven werd voor de bouw van een nieuwe campus voor het Heilig Hartcollege, moest een oplossing gevonden worden voor de huisvesting van Jeugdclub De Biekorf. Die hadden hun stek tot dan immers in de gebouwen van de school.

In de haalbaarheidsstudie voor de nieuwbouw werd voorgesteld om het hoekhuis – de vroegere kloosterwoning -in de Heilig Hartstraat te herbestemmen voor huisvesting van de jeugdclub. De gemeenteraad keurde eerder al een erfpachtcontract goed tussen de school en de gemeente voor deze woning. De gemeente zou ze renoveren en Jeugdclub De Biekorf zou er dan zijn plaats krijgen.

Inmiddels dook echter een ander scenario op.

Door de versnelde ontwikkeling van Heist-station de voorbije jaren, wat gepaard ging met vele nieuwe jonge gezinnen, is de maximumcapaciteit van de nieuwe basisschool al overschreden en is de school op zoek naar mogelijke uitbreidingen. Aangezien het hoekhuis ingeklemd is in de basisschool, zou het interessant zijn dat de basisschool deze woonst ook kan gebruiken.

Daar komt nog bij dat de locatie van het hoekhuis niet de ideale plaats blijkt voor een jeugdclub, onder andere door het gebrek aan buitenruimte.

Na verschillende overlegmomenten met de gemeente en de school heeft Jeugdclub De Biekorf besloten om af te zien van huisvesting in het hoekhuis. Ze vraagt wel uitdrukkelijk of er binnen de dorpsgemeenschap van Heist-station een nieuwe locatie en infrastructuur voorzien kan worden. De jeugdclub heeft immers een scharnierfunctie in het verenigingsleven van Heist-station en vindt het dan ook erg belangrijk om ter plekke haar activiteiten te kunnen verderzetten.

De oplossing is gevonden naast de pastorij op de Mechelsesteenweg. Daar kan een nieuwe infrastructuur gebouwd worden. De gemeente stelt voor om de nieuwbouw afgewerkt met schrijnwerkerij, elektriciteit en sanitair te voorzien. De jeugdclub kan het gebouw dan verder afwerken en inrichten.

Het budget dat al voorzien was voor de renovatie van het hoekhuis kan voor de bouw van deze infrastructuur gebruikt worden.

Het gebouw moet zo ingericht worden dat het multifunctioneel is en voor allerlei activiteiten ingezet kan worden.

De school kan nu samen met het gemeentebestuur bekijken hoe – rekening houdend met de stedenbouwkundige mogelijkheden – het hoekhuis ingezet kan worden als oplossing voor hun capaciteitsprobleem.