Natuurbeheersplan voor militair oefenterrein Den Troon

Het Agentschap Natuur en Bos en Defensie hebben een natuurbeheersplan uitgewerkt voor het natuurgebied op het militair oefenterrein Den Troon op het grondgebied van Grobbendonk/Herentals. Het beheersplan geldt voor 24 jaar. Het gebied krijgt een groot droog eiken-berkenbos en een kleiner vochtig Elzenbroekbos. De huidige natuurkernen in het gebied met landduinen, vochtige en droge heide, vennen en natte tot heischrale graslanden worden versterkt.

Het gebied geniet nu al Europese bescherming.