Uitbater Summer Beach Bar moet achterstallig loon ophoesten

De uitbater van de Summer Beach Bar, een pop-up bar in Herentals, is door de arbeidsrechter veroordeeld voor het betalen van achterstallig loon aan een tiental jobstudenten en een muzikant. De feiten gebeurden in de zomer van 2019. Zowel de man zelf als zijn evenementenbureau kunnen tot de betaling van de som verorodeeld worden. Het achterstallig loon kan tot 10.000 euro gaan bedragen.