Vragen bij slimme camera’s Wuytsbergen-Ekelen

Four security cameras on blue sky

Vreemde situatie aan de woonbuurt Wuytsbergen-Ekelen. Daar worden slimme camera’s geplaatst om het sluipverkeer te beteugelen. Buurtbewoners vinden het een vreemde gang van zaken. Een van hen die met een bedrijfswagen rijdt, vreest dat hij problemen gaat krijgen omdat zijn wagen niet op zijn adres staat ingeschreven. En wat met de bestelwagens van de pakjesdiensten? Bovendien is het ongezien dat enkelen gaan bepalen wie al of niet door de straat mag rijden. Vreemd allemaal.