Morkhovense 65+ worden bevraagd

Studenten van de hogeschool Thomas More gaan de bejaarde in Morkhoven bevragen. Het stadbestuur wil weten wat de noden en behoeften van de bejaarden zijn. Er worden 268 bezocht. De bejaarden onder de 80 jaar krijgen een vragenlijst toegestuurd die ze moeten invullen. Wie ouder is dan 80 krijgt bezoek en wordt zo bevraagd.

De antwoorden moeten mee leiden tot meer betrokkenheid bij de gemeenschapszorg, buurtzorg en meer betrokkenheid bij het maatschappelijk leven.