Geen verdere versoepeling maatregelen in provincie Antwerpen

Er komt geen verdere versoepeling van de coronamaatregelen in de provincie. Wel gaat alle aandacht naar de maatregelen die eventueel vanuit de Nationale Veiligheidsraad worden gegeven.

Er wordt wel extra aandacht besteed aan de toenemende vormen van intrafamiliaal geweld.