KSKS Herentals heeft eigen jongerenwerker

KSKS Herentals is een blije familieclub. Om alle familiebanden aan te halen en te voorkomen dat iemand die graag voetbalt aan de kant blijft staan, is jongerentrainer Vincent Peters nu ook jongerenwerker. Dat hij recent nog zijn diploma sociaal-cultureel werker heeft behaald is voor alle betrokken partijen mooi meegenomen.

Met de jongerenwerker wil de club de kinderen en ouders nog meer sociaal gaan ondersteunen. Voorzitter Gerrit Van Nueten drukt het zo uit: “We leven in een superdiverse samenleving, waarin iedereen zijn of haar plaats heeft en zichzelf moet kunnen zijn. Het is onze taak om voor verbinding te zorgen tussen deze mensen.”

De rol van jongerenwerker Vincent Peters bestaat er o.m. in te spelen op specifieke noden van de jongeren en ouders. Vincent Peters: “Mensen die bijvoorbeeld hun Nederlands willen bijschaven, moeten daar op en naast ons veld kunnen aan werken.” KSKS is vragende partij om samenwerkingen aan te gaan met lokale partnerorganisaties. “We zien mogelijkheden om op termijn samen te werken met bijvoorbeeld de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) of organisaties zoals het JAC. Ook bij lokale wijkwerkingen in Herentals liggen er kansen. De jongerenwerker zal ook mee zijn schouders zetten onder de uitwerking van initiatieven voor de goede doelen (Make Gambia Smile en Olivia Fund).”

SKS Herentals wil meestappen met de jongerenwerker in zijn engagement naar de ouders van de voetballertjes toe. “Ouders die weinig op de club komen, willen we aanzetten om hun engagement te vergroten. Hun aanwezigheid kan belangrijk zijn voor zichzelf, maar vooral voor de ontwikkeling van het kind. Een aanmoedigende stem naast de lijn en de betrokkenheid van mama en papa doet wonderen”, zegt Vincent Peters nog.

Het initiatief/project met de jongeren kreeg alvast de steun van Neos-Herentals (Netwerk van Ondernemende Senioren). Ze schonken een cheque van 350 euro.