Gelenaars ongerust over ondergrondse energielijn Elia

Heel wat Gelenaars zijn ongerust over de geplande hoogspanningslijn die Elia

Een Geelse inwoonster: “Ik woon in Geel waar tot onze grote ontsteltenis Elia een ondergrondse hoogspanningskabel van 150 000V door de woonzones plant. Begin deze maand werden wij enkel door een bewonersbrief van Elia op de hoogte gebracht (die niet in alle straten ontvangen is) van de start van het openbaar onderzoek. Enkele oplettende buren hadden ook de gele aanplakborden gezien. Een infomarkt is niet georganiseerd wegens de Coronamaatregelen. Een verlenging van het openbaar onderzoek wordt door het stadsbestuur niet aanvaard. Stad Geel heeft het informeren van de omwonenden volledig aan Elia overgelaten! Een doel van de kabel is de energievoorziening van een uitbreiding bij Umicore in Olen. Het traject van de hoogspanningskabel loopt van het hoogspanningsstation in Herentals, door Olen tot in Geel dwars door woonzones terwijl wij andere alternatieven zien, zoals langs het Albertkanaal of de Herentalseweg. Op 24/6 werd de bezorgdheid van de omwonenden op de gemeenteraad gebracht. Zie link hieronder. Het item van de kabel komt aan bod vanaf 2u57 tot 3u05. https://www.facebook.com/stadgeel/videos/3687879511254823/?t=5

Stad Geel was in 2018 al op de hoogte en heeft samen met Elia het traject door de woonzones besproken en was volgens hen de meest logische keuze. Stad Geel zegt verplicht te zijn deze kabel toe te laten en heeft in 2018 reeds een gunstig advies gegeven. Schepen Ben Van Looveren (CD&V) stelt ook: “Door interferenties met toekomstige rioleringswerken gaat Elia wachtbuizen steken.” en “Elia gaat het asfalteren niet beperken tot de sleuf maar de volledige breedte van de weg asfalteren.” Dit komt de stad blijkbaar wel héél goed uit en ruikt naar omkoping op de kap van de gezondheid van de inwoners. Over de gezondheidsrisico’s en de waardedaling van onze huizen wordt geen woord gelaten! Er wordt gezegd dat het Albertkanaal geen optie was wegens een verbod om kabels te leggen.

Maar de bestaande hoogspanningsverbindingen door de lucht kunnen volgens ons toch uitgebreid worden. Wat opvalt is dat de kosten doorslaggevend zijn. Over de gezondheid van de mensen wordt niets gezegd. Het is statistisch bewezen dat het magnetische veld een oorzaak is van leukemie bij kinderen tot 14 jaar. Er wonen hier veel jonge gezinnen. De veilige afstand tot zo’n kabel is 10m. Veel huizen staan dichter, tot zelfs op 3,3m van de toekomstige kabel! We hebben met enkele buurtbewoners een petitie gestart tegen de kabel en gaan volgende week bezwaar indienen bij stad Geel. Met vriendelijke groeten, Een bezorgde maar niet trotse inwoner van Geel.”