Half miljoen extra voor Herentalse cultuur- en sportverenigingen

Vlaanderen voorziet half miljoen voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Herentals Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Voor Herentals gaat het concreet om 506.803,45 euro.

“Deze middelen komen bovenop de 160.000 euro die wij lokaal al extra uittrokken (bovenop de bestaande, jaarlijkse werkingsmiddelen) om de subsidiepot voor onze verenigingen te verhogen deze legislatuur”, aldus eerste schepen Yoleen Van Camp (N-VA). Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen.

“We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen mee dekken”, zegt Van Camp. “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele Herentalsenaren.” “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Herentals mee vorm te geven.

We zijn de Vlaamse regering en onze Minister-President Jan Jambon hiervoor dan ook erg dankbaar”, aldus schepen van jeugd Stefan Verraedt (N-VA) en schepen van cultuur Jan Michielsen (CD&V).