Hoe zit dat nu met heropening speel- en skateterreinen?

    Skateterreinen, sportterreinen en speeltoestellen: open of verboden terrein? De afgelopen dagen was er enige onduidelijkheid over de heropening van de skateparken en sportterreinen. De versoepeling van de maatregelen laat sinds maandag 18 mei georganiseerde openlucht sport onder strikte voorwaarden toe. Het samenwerkingsverband Neteland volgt de federale richtlijnen strikt op. Dat betekent concreet: • De openlucht sportterreinen en sportvelden zijn enkel open voor sportactiviteiten in erkend clubverband. Deze voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn: toestemming van de stad voor gebruik sportterrein of veld, aanwezigheid coach, respect voor sociale afstand en hygiëne, maximaal 20 personen,… Cafetaria’s en openbare toiletten blijven gesloten. • De petanque- en minigolfterreinen zijn enkel open voor sportactiviteiten in erkend clubverband.

    Deze voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn: toestemming van de stad voor gebruik terrein, aanwezigheid coach, de spelers brengen elk hun eigen materiaal mee, respect voor sociale afstand en hygiëne, maximaal 20 personen,… Cafetaria’s en openbare toiletten blijven gesloten. • Alle speelpleinen op het openbaar domein met speeltoestellen zoals een schommel of zandbak (ongeacht of het er nu één of veel zijn) blijven voorlopig gesloten. We bekijken zo snel mogelijk welke speelpleinen we op korte termijn kunnen heropenen. • De skateterreinen blijven voorlopig gesloten. Samenscholingen zijn nog steeds verboden zijn en in principe kan er enkel geskatet worden in gezinsverband, met maximaal twee vaste vrienden of in clubverband mits aanwezigheid van coach. De skateterreinen openen zou betekenen dat er constant toezicht moet gehouden worden op het naleven van het samenscholingsverbod, de veilige afstand en de hygiënemaatregelen. Dit vergt heel wat organisatie en mankracht. Neteland onderzoekt momenteel hoe ze de skateterreinen, speeltoestellen en petanque- en minigolfterreinen binnenkort op een veilige manier kan openen voor sportief en recreatief gebruik.

    Voor de skateterreinen volgt er een overleg tussen de jeugddiensten en enkele skaters om samen een afsprakenkader op te maken voor de heropening. Er wordt bekeken of er meerderjarige vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden om toezicht te houden aan de skateparken. Zij zouden er mee moeten over waken over de sociale afstand, de hygiënemaatregelen en het samenscholingsverbod. Zo kunnen de jongeren binnenkort op een veilige manier gaan skaten. Dit kan uiteraard enkel met gebruik van eigen materiaal.