Stad Herentals investeert in bijkomende ANPR-camera’s

Four security cameras on blue sky

Stad Herentals investeert in sluitend maken ANPR-cameranetwerk

Het meerjarenplan van de stad voorziet om in 2020 een extra 200.000 euro te investeren om het ANPR-cameranetwerk sluitend te maken. N-VA-fractievoorzitter Jennis Wagemans vroeg dinsdag op de gemeenteraad aan burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) waar de extra camera’s komen, wanneer precies en of het voorziene budget volstaat. Jennis Wagemans: “Deze ‘slimme’ camera’s met nummerplaatlezers zijn belangrijke investeringen in de veiligheid van onze stad. Met trajectcontrole dwingen ze snelheidsbeperkingen af. Ze kunnen gebruikt worden om de tonnagebeperkingen in de dorpskernen van Noorderwijk en Morkhoven te bewaken of om sluipverkeer aan te pakken. Ook in de strijd tegen criminaliteit wierpen ze in het verleden al hun vruchten af.”

In haar antwoord kon burgemeester Mien Van Olmen alvast aankondigen dat er ANPR-camera’s komen in de Lichtaartseweg en de Geelseweg in het kader van trajectcontrole. Camera’s op de Ring ter hoogte van de Servaas Daemsstraat en in de Molenstraat aan de Doornestraat moeten mee de tonnagebeperking in Noorderwijk en Morkhoven bewaken. En ook aan de rotonde aan Sport Vlaanderen komt er een camera om sluipverkeer een halt toe te roepen. Burgemeester Mien Van Olmen: “Deze vijf ANPR-camera’s komen er prioritair. Hiervoor zijn de nodige budgetten voorzien. We starten hier nog dit jaar mee. Daarnaast komen er ook nog acht bewakingscamera’s in het centrum. Deze voorzien we op trekpleisterplaatsen zoals de Grote Markt en de Zandstraat en op plaatsen die veel overlast aantrekken zoals het Stadspark of aan het station. Ook bij onze grote evenementen zoals Herentals Fietst en Feest komen deze zeer goed van pas. Stuk voor stuk belangrijke investeringen in de veiligheid van onze stad.”

De gemeenteraad besliste verder dat de mobiele camera’s waarover de politie reeds beschikt op veel meer plaatsen kunnen ingezet worden. Dat kan voortaan ook aan glasbollen, aan het station en heel wat extra locaties die sluikstort of overlast aantrekken.