Infomarktje afbraak en nieuwbouw brug Herenthoutseweg

Om je meer uitleg te geven en je vragen te beantwoorden, nodigen wij je uit op de infomarkt over het herbouwen van deze brug op woensdag 22 januari van 16 tot 20 uur. Tijdens de infomarkt krijgt je ook de mogelijkheid om input te geven over de inrichting van de landhoofden van de nieuwe brug. De infomarkt vindt plaats in de St.-Jan de Doper Parochiekerk Herentals, Populierenlaan 2, 2200 Herentals (Molekens)

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.

Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen. Geplande werken brug Herentals-Herenthout De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m. Fasering van de werken Eerst wordt de oude brug verschoven naar een tijdelijke locatie stroomopwaarts waar we ze opnieuw aansluiten op de bestaande wegenis. Hierdoor kan de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna kunnen we de nieuwe stalen boogbrug bouwen op de locatie van de bestaande brug. Wanneer die brug in gebruik genomen is, slopen we de verplaatste brug.

De Herenthoutseweg is onderbroken tijdens de schuifoperatie (2,5 weken) en tijdens de aanleg vande definitieve wegenis (3,5 weken).

Mijlpalen •Start hoofdwerken (kaaimuur rechteroever): medio februari 2020 •Onderbreken Herenthoutseweg tijdens schuifoperatie: eind juni 2020 •Verschuifoperatie bestaande brug: eind juni 2020 •Openstellen Herenthoutseweg voor het verkeer: begin juli 2020 •Invaren nieuwe brug: eind november 2020 •Onderbreken Herenthoutseweg voor gemotoriseerd verkeer tijdens aanleg definitieve wegenis: 4 weken in de zomer van 2021 •Afbraak bestaande brug: begin september 2021