Jagers willen opnieuw jagen in bos Den Aert in Noorderwijk

Jagers uit de regio willen opnieuw gaan jagen in het natuur- en bosgebied van Den Aert aan Duipt in Noorderwijk. In 2017 kochten het stadsbestuur en Kempens Landschap het natuurgebied van 20 ha over van de familie de Ghellinck. Kempens Landschap werd verantwoordelijk voor het beheer van het bos. In het bos, 15 ha groot, is een wandelpad aangelegd en het gebied is openbaar. Het gebied grenst aan het toeristische fietspad Herentals-Aarschot.

Tot voor de verkoop aan de stad konden jagers op het privé-domein jagen. Na de verkoop was dat niet meer het geval en het bestand van wild zoals fazanten, konijnen, patrijzen en reeën nam sindsdien explosief toe.

De oppositie is tegen het jagen in het gebied. Net omdat het gebied een unieke biotoop vormt voor fauna en flora. Bovendien wordt er ook gevreesd voor de veiligheid van fietsers op het toeristisch fietspad.