Nieuwe brug Herenthoutseweg wordt aangepast voor fietsers

Donderdag hebben vertegenwoordigers van de Vlaamse Waterweg en het stadsbestuur de aangepaste ontwerpen voor de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg goedgekeurd. Een aantal burgers en vertegenwoordigers van de Herentalse fietsersbeweging Critical Mass hadden bezwaren geuit tegen de eerste plannen. Die voorzagen in te weinig fietscomfort.

De plannen werden in onderling overleg aangepast. Zo wordt het fietspad op de brug 3 meter breed, en wordt het richting Hannekenshoek en Meidoornlaan doorgetrokken. De fietsoversteek met verkeerslicht aan de Wilgenlaan wordt weggenomen en vervangen door een fietsdoorsteek onder het brugdek door.

De nieuwe maatregelen en aangepaste ontwerpen zijn zeker onderwerp van gesprek bij de laatste fietstocht van Critical Mass op vrijdag 27 december.