32 extra fietsbeugels en extra doorsteek voor fietsers Vossenberg

Stadsbestuur Herentals trekt 7000 euro uit voor 32 extra fietsbeugels

Ook rechtstreekse doorsteek voor fietsers en voetgangers van Vossenberg naar station

Het stadsbestuur van Herentals trekt 7000 euro uit voor 32 extra fietsbeugels. Hiermee komt de stad weer een stukje tegemoet aan het bestuursakkoord dat samen met de burgers prioriteit geeft aan meer fietscomfort. In het meerjarenplan, dat deze maand op de gemeenteraad ter stemming voorligt, worden heel wat extra middelen vrijgemaakt voor structurele maatregelen om de inwoner en bezoeker van Herentals op de fiets te krijgen. In het mobiliteits-, verkeerscirculatie en parkeerplan zal daar ook de nodige aandacht aan besteed worden. “Maar we willen ondertussen niet stilzitten en op korte termijn de nodige quick-wins verwezenlijken die voor fietsers het verschil maken. De aanleunbeugels op strategische plaatsen maken daar onderdeel van”, stelt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp.

Van Camp: “De fietsbeugels komen op strategische plaatsen, waar fietsers er het meest aan hebben. Een deel is voorzien aan de bushaltes: in Morkhoven, op de Aarschotseweg, de Herenthoutseweg en de Sint-Jobsstraat. Zo stimuleren we combi-mobiliteit, in dit geval mensen die naar de bushalte fietsen. Daarnaast bekijken we ook altijd bij parkeerproblemen of fietsbeugels een win-win kunnen zijn. Concreet gaat het dan om locaties aan inritten, op de hoek van een straat, … waar auto’s vaak te dicht worden geplaatst zodat ze veilig in/uitrit belemmeren. In de plaats van paaltjes kiezen we systematisch voor fietsbeugels, zo slaan we 2 vliegen in 1 klap.

En conform ons bestuursakkoord geven we ook gevolg aan meldingen van inwoners en plaatsen we beugels waar er nood wordt aangegeven. Naast de bushaltes komen er zo aanleunbeugels bij op de hoek Markgravenstraat/Vossenberg, Stadspoortstraat, Blijdenberg, Nieuwstraat en De Paepestraat. En er is nog meer goed nieuws voor fietsers (en voetgangers). Bovendien komt er in het project van de spoorwegbrugverhoging ook een rechtstreekse doorsteek voor zwakke weggebruikers van de Vossenberg/Koeterstraat naar het station. Daarmee verwezenlijkt het stadsbestuur een volgende kiesbelofte.

“Voor de extra fietsbeugels trekken we 6 072 euro uit, inclusief btw”, stelt schepen van Financiën Patrik De Cat. “In dit overgangsjaar richten we onze budgetten al maximaal op ons bestuursakkoord. Deze maand leggen we ons meerjarenplan ook voor aan de gemeenteraad. Daar zit heel wat brood in om onze stad een pak aangenamer te maken voor fietsers en voetgangers.”