Geld voor veilig fietspad langs Industrielaan

Het gemeentebestuur van Olen gaat investeren in veilige fietspaden. Langs de Industrielaan komt voor het gedeelte tussen Hezewijk en Schaatsbergen een nieuw van de rijbaan afgescheiden fietspad. Voor de realisatie van dat fietspad wordt 682.000 euro uitgetrokken.

Het fietspad in de Watertorenstraat, tussen Sint-Jozef in Olen en Sint-Job in Herentals wordt extra veiliger. De kostprijs van die werken wordt begroot op 100.000 euro.

foto: archief