Leerkrachten kOsh en De Vesten bezorgd over verdwijnen JAC

Leerkrachten De Vesten en kOsh bezorgd om de toekomst van het JAC

Liese Bergen (sp.a) en Susy Matthijs (groen) zijn goede collega’s, zowel in de gemeenteraad als in het onderwijs. Liese geeft Nederlands in het atheneum De Vesten, Susy wiskunde bij kOsh Campus Collegestraat. Beide leerkrachten werden vorige week overstelpt door reacties van jongeren, ouders en leerkrachten over het koudweg schrappen van de middelen voor het JAC door het schepencollege van Herentals. Samen kaarten zij dit punt aan op de gemeenteraad van 3/12/2019. “Wij begrijpen deze beslissing niet”, zegt Liese Bergen. “Net op het moment waarop sommige jongeren meer dan ooit de pedalen dreigen kwijt te raken en nood hebben aan ondersteuning, zet het Herentalse schepencollege hen in de kou. Het JAC levert prima werk voor onze jongeren: de medewerkers komen op school, zodat de drempel voor jongeren zeer laag is om de hulpverlening te krijgen die ze zoeken. Want onderzoek leert ons dat maar liefst 30% van de hedendaagse jongeren in Vlaanderen kampt met psychische klachten. Veel jongeren hebben bovendien sociaal-maatschappelijke problemen. Veel klachten vinden hun oorsprong tijdens de adolescentie en evolueren, indien we niet tijdig ingrijpen, naar ernstige problematieken in hun latere leven als volwassene.”

Ook Susy Matthijs is verbijsterd. “Uit de hashtag Herman enquête van onze jeugdraad blijkt dat heel wat Herentalse jongeren het JAC kennen. De jeugdraad vroeg het bestuur via haar manifest om het sociaal beleid voor het welzijn van jongeren verder te zetten, niet om het af te bouwen! En die oproep willen wij, als leerkrachten, gezamenlijk vanuit de sp.a- en de groenfractie volop ondersteunen.” Waaruit bestaat die samenwerking tussen het JAC en de (secundaire) scholen in Herentals? Liese Bergen: “Het JAC helpt onze leerlingen met socio-emotionele problemen. Een voorbeeld? Sommige leerlingen worden geconfronteerd met vechtscheidingen. Voor jongeren in de puberteit, die vaak al serieus met zichzelf in de knoop zitten, is dit allesbehalve evident. Ze moeten week om week verhuizen, horen enkel negatieve boodschappen van de ene ouder over de andere en verliezen hun veilige thuis. Vaak durven ze de problematiek niet aankaarten met hun ouders.

Hier biedt het JAC soelaas. De begeleiders luisteren, geven tips over de rechten van jongeren en proberen de gebeurtenissen te kaderen en een plaats te geven. Bovendien is deze dienstverlening gratis, zodat er ook geen financiële drempels zijn. Ook biedt het JAC weerbaarheidscursussen aan op onze school, zodat leerlingen neen leren zeggen tegen verleiders als sigaretten, drugs, maar ook neen durven zeggen bij pesterijen. Susy Matthijs: “Ook onze school heeft een excellente samenwerking met het JAC. Ik denk bijvoorbeeld aan onze OKAN-leerlingen (anderstalige nieuwkomers).

Het JAC helpt hen integreren in onze samenleving, ondermeer door projecten met hen op te zetten, hen te helpen bij hun eerste sollicitatie, maar ook om zich te leren uiten op diverse manieren. De begeleiders van het JAC kunnen meer gespecialiseerde hulp bieden dan leerlingenbegeleiders en zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor leerlingen die zichzelf snijden of duistere gedachten hebben.”