Personeel gemeenten Neteland gaat nog meer samenwerken

Samenwerking tussen gemeenten is het sleutelwoord voor de toekomst. Dat is nodig om de slagkracht van een regio en dus ook van individuele gemeenten te vergroten. De gemeenten van het Neteland – Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar – nemen deze opdracht ernstig en werken al ruim drie jaar op verschillende vlakken samen onder de noemer ‘samenwerkingsverband Neteland’. Om de samenwerking tussen de vijf gemeenten in de toekomst nog meer kracht bij te zetten, werkte de stuurgroep met de vijf burgemeesters en vijf algemeen directeurs de afgelopen maanden een toekomstnota uit met daarin de plannen voor de periode 2020-2025. Dinsdagavond stellen de burgemeesters en algemeen directeurs van het samenwerkingsverband Neteland deze nota voor. Ook het personeel van de 5 gemeenten wordt ingelicht.