Yves en Ans zoeken hulp voor zoon Cis

 Dringend hulp nodig voor jongere met beperkingen.

De ouders van de Herentalse Cis, Yves en Ans, zijn ten einde raad. Ze zoeken deskundige opvang  voor hun zoon. Hun noodkreet: “Beste,  we weten niet meer waar we hulp moeten gaan zoeken.Onze zoon Cis, gediagnosticeerd met autisme, een dwangstoornis, DCD en een zeer lage emotionele leeftijd, verbleef drie maanden op de GAUZZ-afdeling van Multiversum in Mortsel, waardoor het veel beter met hem ging. In een Centrum voor GAUZZ (Gedragsstoornissen bij Autisme en Zware Zorgbehoevendheid) is er plaats voor 4 jongeren onder 18 jaar die permanent begeleid worden door 2 personen, maar een jongere kan er slechts drie maanden verblijven. Ondertussen verblijft Cis in een MPI (een Medisch-Pedagogisch Instituut), in een leefgroep met 6 jongeren en 1 begeleider. Dit is onhoudbaar. Door het tekort aan begeleiders moet Cis heel vaak veel te lang op zijn kamer blijven, met agressie en weglopen tot gevolg. Er worden extra middelen ingezet, maar deze zijn slechts voldoende om enkele uren een extra begeleider in te schakelen. Van therapie is geen sprake. We zijn erg bang dat Cis in zijn agressieve buien iemand zal verwonden of erger. We schreven een open brief, een kreet om hulp.”

Yves en Ans hopen dat hun noodkreet gehoord wordt en ze positieve reacties krijgen. Reacties mag je altijd aan de redactie van KempenNieuws.be bezorgen.