Natuurpunt werkt in reservaat Lovenhoek Vorselaar

De komende maanden zal Natuurpunt belangrijke inrichtingswerken uitvoeren in natuurgebied Lovenhoek in Vorselaar. Het gaat onder andere om het aanleggen van een verbindingsstrook tussen 2 heidegebieden, het afbreken van een chalet, het inrichten van een vleermuizenkelder en de creatie van een onthaalzone met parkeermogelijkheden.

Op 16 november organiseert Natuurpunt een infowandeling. “We gaan twee open heidegebieden met elkaar verbinden. Daarvoor gaan we doorheen een weinig attractieve aanplant van Corsicaanse dennen een ecologisch waardevolle corridor aanleggen. Deze halfopen landschapscorridor zal tal van dier- en plantensoorten ten goede komen. Vogelsoorten zoals boompieper en nachtzwaluw maar ook zeldzame vlinders en reptielen als levendbarende hagedis en hazelworm krijgen zo nieuwe stapstenen tussen hun leefgebieden”, zegt Ilf Jacobs, conservator Lovenhoek. “We gaan ook een historische waterpartij herstellen, wat amfibieën en libellen zal doen floreren.” “Om de biodiversiteit van het gebied te herstellen willen we verder ook alle kansen geven aan gemengde bossen”, vervolgt Jacobs.

“We gaan uitheemse soorten zoals rododendron, Amerikaanse vogelkers en laurierkers verwijderen zodat de inheemse soortenrijkdom aan planten en dieren zich kan herstellen. Zoals reeds eerder gebeurde, worden in Lovenhoek ook dit najaar weer enkele honderden inheemse bomen aangeplant.”

Betonstop

De voorbije maanden hebben vrijwilligers van Natuurpunt al hard gewerkt aan het ontmantelen van een aantal illegale vakantiehuizen. “Een groot chalet aan de Heirbaan zal door een aannemer verder afgebroken worden. Die zal ook zorgen voor de veilige verwijdering van het aanwezige asbest. Het gebouw is helemaal onderkelderd. De afgelopen jaren overwinterden er reeds verschillende vleermuizen in de kelder, daarom hebben we besloten om de kelder te behouden en hem in te richten als vleermuizenverblijf. De vleermuizenkelder wordt helemaal ingewerkt in het landschap”, zegt Jacobs.

Extra parking

Tot slot gaan we ook de parkeergelegenheid vergroten. Natuurpunt kocht een terrein aan de rand van het gebied op de Pallaaraard dat ingericht zal worden als een onthaalzone met voldoende parkeerplaatsen”, aldus Jacobs. “De bomen die door de vorige eigenaar gekapt werden op het toekomstige parkeerterrein gaan we elders in Lovenhoek compenseren door nieuwe bomen aan te planten.”

Infowandeling Op zaterdagvoormiddag 16 november 2019 kunnen geïnteresseerden een infowandeling volgen, waarbij de inrichtingsprojecten toegelicht worden op het terrein. Afspraak om 10u aan het kruispunt Heirbaan-Pallaaraard. Einde voorzien rond 12u. De werken zullen enkele maanden duren maar de overlast voor recreanten zal tot een minimum beperkt worden. De werken worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Over het gebied

Lovenhoek is een gekend natuurgebied van meer dan 150 ha dat erg geliefd is bij wandelaars. De bijzondere variatie in het natuurgebied, met een grote oppervlakte bos, heidegebieden, graslanden en een beekvallei geeft aan Lovenhoek zijn grote natuurwaarde en aantrekkelijkheid voor recreanten. De voorbije jaren hebben bijzondere dieren zoals de bever en de oehoe zich gevestigd in het gebied.

foto: raf de roover