85 Gelenaars zijn prima ingeburgerd

85 Gelenaars hebben met succes hun inburgeringsattest behaald. Ze volgden met succes een cursus Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie. Bij de 42 mannen en 42 mannen waren de meesten afkomstig uit Afghanistan, Roemenië en Marokko. Ze zijn afkomstig uit 30 landen. Medewerkers van het Agentschap Integratie en inburgering assisteren de Gelenaars bij het vinden van werk, studie en vrijetijdsbesteding.

foto: Marcel Nelis/KempenNieuws.be