Fotosite Kempenserfgoed opnieuw online

Sinds kort kan je op de website kempenserfgoed.be opnieuw kijken naar circa 40.000 foto’s. Die zijn afkomstig van heel wat heemkringen, verenigingen en particulieren uit het werkingsgebied van erfoedcel Kempens Karakter. Dat werkingsgebied omvat de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.

In de toekomst wil erfgoedcel Kempens Karakter samenwerken met de erfgoedcellen uit de Noorderkempen en met k.ERF, de Geelse erfgoedcel.

Foto’s kijken en hoe je foto’s kunt bezorgen kan via www.kempenserfgoed.be

Kemmens Karakter zetelt op de bovenverdieping van Kasteel Le Paige.