Onthaalouder zet haar baas aan het werk

Kinderbegeleider en onthaalouder zet ‘baas’ aan het werk

Ter gelegenheid van de de Dag van de Onthaalouder /Kinderbegeleider op 12 oktober mogen de onthaalouders en kinderbegeleiders van Landelijke Kinderopvang hun ‘baas’ op vrijdag 11 oktober een dag aan het werk zetten. Zo wil die hen bedanken voor hun grote inzet n.a.v. de Dag van de Onthaalouder/Kinderbegeleider. De onthaalouders/kinderbegeleiders stellen zelf het takenpakket voor hun ‘baas’ samen. Die moest zich wel eerst presenteren als de ideale kandidaat-assistent voor één dag. Landelijke Kinderopvang wil via het samen delen van de werkvloer, het wederzijds begrip en waardering voor elkaars concrete job nog verhogen.

Onthaalouders en kinderbegeleiders verdienen terecht deze waardering. Ze werken elke dag op vroege en late uren. Ze wisselen luiers, ravotten buiten, hebben oog voor individuele noden van elk kind en stimuleren ze in hun ontwikkeling. Ze zorgen voor een echte thuis wanneer de ouders aan het werk zijn. Op 52 locaties neemt de ‘baas’ een paar taken uit handen van onthaalouders en kinderbegeleiders. Hij of zij helpt bij het koken, de kinderen verzorgen, ravotten en ook voorlezen. Elke ‘baas’ neemt hiervoor het eigen favoriete leesboek mee. Want taalstimulering en voorlezen is bij Landelijke Kinderopvang een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van kinderen.

 Landelijke Kinderopvang vzw organiseert al meer dan 40 jaar kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in heel Vlaanderen. Er is kleinschalige opvang in de buurt bij meer dan 1800 onthaalouders thuis of dagopvang in 14 kinderdagverblijven. Daarnaast organiseert Landelijke Kinderopvang voor- en naschoolse opvang in 176 locaties, de Initiatieven Buitenschoolse Opvang Stekelbees en opvang via Lokale Diensten voor buurtgerichte kinderopvang. Landelijke Kinderopvang zorgt ook voor Vakantieopvang voor bedrijven. Jaarlijks zorgt Landelijke Kinderopvang voor 60.000 kinderen.