Miljoenen investeren in lokale handel en dorpskernen

Bijna 10 miljoen euro extra investeringsbudget voor Herentals dankzij Vlaams regeerakkoord

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Herentals betekent dat concreet 9.872.482 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam N-VA-schepen Yoleen Van Camp van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen. “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Van Camp.

“Met dit geld kunnen we onze stad écht beter maken. N-VA Herentals wil dat onze stad met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in een sterk middenstandsbeleid, in de dorpscentra van deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven en in de opwaardering van het stadscentrum en een betere verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Na 18 jaar socialistisch beleid in Herentals staan de stadsfinanciën er niet bijster goed voor, dus deze hulp is zeer welgekomen.” 

foto: archief KempenNieuws.be