Regeling zwemlessen en zwemkaarten zwembad Nijlen

Werkwijze terugbetaling zwemkaarten en abonnementen zwembad Nijlen

Lokaal bestuur Nijlen blijft werken in het kader van de nazorg na de sluiting van het zwembad. Daarbij worden de individuele zwemmers die zwemkaarten en abonnementen hebben gekocht niet vergeten. Om praktische en logistieke redenen is het niet haalbaar om al deze mensen individueel aan te schrijven. De manier waarop het geld terugbetaald zal worden is als volgt: mensen vullen het online formulier in op de gemeentelijke website https://www.nijlen.be/terugbetaling-zwemabonnement. De terugbetalingen gebeuren binnen de maand na registratie.

Wie heeft ingeschreven voor de zwemlessen van de gemeente en daar al voor betaald heeft, krijgt een mail waarin naar de nodige gegevens voor terugbetaling wordt gevraagd. Voor meer informatie kan je terecht bij het onthaal van de gemeente op 03 410 02 11 of via info@nijlen.be.