Schoolkinderen maken kennis met Boerende Buren

Wist je dat land- en tuinbouw in Nijlen zeer divers is? Dat er nog meer dan 30 actieve land- en tuinbouwbedrijven zijn in onze gemeente? En dat zij samen meer dan 1.000ha open ruimte beheren? Via het project Burende Boeren wil het gemeentebestuur van Nijlen, in samenwerking met Bedrijfsgilde Nijlen, het draagvlak voor de sector vergroten. Want land- en tuinbouw beperkt zich lang niet enkel tot voedselproductie.

Land- en tuinbouwers verbreden hun activiteiten door aan milieu- en natuurbeheer te doen, door hun producten zelf te verkopen, door energie te produceren of door diensten als educatie, recreatie en groene zorg aan te bieden. Ook deze aspecten maken integraal deel uit van de hedendaagse landbouw en het takenpakket van de boer(in). In de aanloop van Dag van de Landbouw werden 8 Bevelse, Kesselse en Nijlense land- en tuinbouwers bereid gevonden hun bedrijf open te stellen op vrijdag 13 september voor alle Nijlense scholen. Het betreft: – ’t Gewat, bizonboerderij en hoeveslagerij – Melkveebedrijf Dirk Jacobs – Melkveebedrijf Jos & Katrien Tops – Van Cant – Melkveebedrijf Koen & Pascale Truyen – Francken – De Ijshoeve, hoeve-ijs en andere zuivelproducten – Op Het Veld, aardbeien en houtig kleinfruit – Bogaertsheide, blauwbessenbedrijf met zelfpluktuin Het 5° leerjaar van 7 basisscholen (vbs De Zandloper, GO! De Zevensprong, vbs Kinderpad, GO! Bisterveld, Goezo! Kerkeblokken, GOEZO! Klokkenlaan en vbs Sint Calasanz) zal vrijdag meerdere land- of tuinbouwbedrijven bezoeken.

Ter gelegenheid van deze kennismakingsdag werd een folder ontwikkeld.

Onze land- en tuinbouw heeft een belangrijke impact op de uitstraling van onze gemeente. Dankzij de activiteiten en diensten van onze Nijlense land- en tuinbouwers kunnen wij ten volle genieten van onze mooie open ruimte. De deelnemende bedrijfsleiders willen ambassadeur zijn van hun sector en zullen op een gepassioneerde manier vertellen over hun duurzame bedrijfsvoering met respect voor mens, dier, plant en land. Het belooft een leerrijke dag te worden!