Nijlen en Herentals gaan samen zwembadprobleem oplossen

Herentals en Nijlen onderzoeken verwarmd en overdekt buitenzwembad aan Netepark 4 sep 2019 Nadat Nijlen haar zwembad moest sluiten, schoot de gemeente onmiddellijk in actie om oplossingen te zoeken. Met Herentals wordt nu samengewerkt op de korte en (middel)lange termijn.

Voor de korte termijn stelt Herentals haar nog vrije zwemuren in het Netepark ter beschikking voor scholen en sportclubs die in Nijlen zwommen. Op (middel)lange termijn onderzoeken Nijlen en Herentals of de buitenbaden van het Netepark overdekt en verwarmd kunnen worden. Zo zouden ze buiten het seizoen heel wat zwemuren extra kunnen genereren, over vier bijkomende 25-meter banen. De piste om de buitenbaden van het Netepark te overdekken met een verwarmd luchtkasteel werd alvast technisch en op vlak van veiligheid onderzocht samen met de brandweer. Dit werd mogelijk en veilig bevonden. Het plaatsbezoek daartoe vond gisteren plaats.

Dit positief advies was de voorwaarde voor beide gemeenten om het idee verder vorm te geven. Herentals en Nijlen zullen zich nu buigen over de praktische aspecten. Afhankelijk van hoe snel deze uitgeklaard kunnen worden, kan de verwarmde koepel geplaatst worden. Als de gesprekken vlotten, kan dat mogelijks al in de loop van dit najaar. De sportclubs, scholen en gebruikers zouden op die manier over heel wat extra water beschikken over vier bijkomende 25-meter banen. In de zomermaanden zou de verwarmde koepelconstructie weggehaald worden zodat het succesvolle openluchtzwemmen in het Netepark in het seizoen kan blijven zoals voordien. Voor de korte termijn stelde Herentals alle nog vrije zwemuren alvast ter beschikking van de (voormalige) gebruikers van het Nijlense zwembad. Voor alle duidelijkheid: het gaat over de vrije uren zonder te raken aan de huidige invulling. Dus aan de publieke uren en de al toegekende uren aan alle gebruikers van het Netepark, wordt niet geraakt. Zij blijven zeker van hun gebruikelijke zwemuren. Onder de gebruikers waaraan hiermee een oplossing wordt geboden, zitten heel wat scholen en verenigingen uit de Netelandgemeenten.

Voor de lange termijn leggen Nijlen en Herentals de basis om bij de renovatie/nieuwbouwprojecten van hun zwembaden af te stemmen. Herentals heeft immers renovatieplannen met haar Netepark volop in voorbereiding. Het is duidelijk dat het aanbod en beheer van zwemwater het lokale niveau overstijgt en hiervoor bovenlokale samenwerkingen aangewezen zijn, in het belang van de scholen, watersportclubs, particuliere waterfanaten en de inwoners van het betrokken gebied.”

De samenwerking tussen de gemeenten Nijlen en Herentals is knap. Dat Griet Van Olmen schepen is in Nijlen en haar tweelingzus Mien Van Olmen burgemeester is in Herentals, maakt het samenwerkingsproject nog unieker.