Veel gebreken in gemeentehuis Lille

Het gemeentebestuur van Lille heeft de aannemer, architect en het studiebureau dat instond voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis in Lille in gebreke gesteld. Er zijn in het nieuw bijgebouwde gemeentehuis heel wat gebreken vastgesteld. Het licht bleef ’s avonds te lang branden en er schort iets aan de verluchting. Het gebouw kon in de zomer niet fatsoenlijk gekoeld worden. De betonvloer van het nieuwe gebouw vertoont heel wat donkere plekken.