Inspectiewerken brug over Albertkanaal

Woensdag 17 juli zullen er inspectiewerken gebeuren aan de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de Bevrijdingsstraat in Grobbendonk. De inspectiewerken worden uitgevoerd in opdracht van de dienst Vlaamse Waterwegen. Het verkeer ter hoogte van de brug wordt woensdag tussen 9 en 15 uur geregeld met beurtelingse verkeerslichten. Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder.