Speciale firma moet overlast duiven bestrijden

Het stadsbestuur van Herentals gaat een gespecialiseerde firma onder de arm nemen om de overlast van duiven aan te pakken. Nu zitten er teveel duiven aan de Sint-Bavokerk, de overdekte bushalte op de Grote Markt en de Molenvest in Herentals. De duiven zorgen met o.a. hun uitwerpselen voor overlast. Duiven die geringd zijn en gevangen worden zullen aan de duivenmelker terug bezorgd worden.