Buurtbewoners protesteren tegen komst 2 windmolenparken

Protestactie op 19 juni 2019 tegen de komst van 2 windturbineparken te Herentals.

Energieproducenten blijven de wijkbewoners van de Molekens en Sint-Jan stalken.
Sinds 2008 proberen meerdere energieleveranciers telkens opnieuw grote windturbines van meer dan 150 meter hoogte neer te planten langs het industriegebied Klein-Gent en het agrarisch gebied van Hoevereveld – Plassendonk te Herentals en dit op slechts 500 meter van de aanpalende woonkernen.

Het is al de 5e keer dat de bewoners van de nabijgelegen woonwijken ‘de Molekens’ en Sint-Jan (de straten Veldhoven, Lange Eerselstraat, Krakelaarsveld) opnieuw bezwaarschriften moeten indienen tegen de geplande komst van 12 nieuwe windturbines de E313 autosnelweg. Het stadsbestuur van Herentals heeft tijdens de vorige openbare onderzoek telkens rekening gehouden met de bezwaren die de bewoners indienden tegen de komst van de windturbines en de daaraan verbonden hinderlijke milieu-effecten (zoals geluidsoverlast en slagschaduw). De gemeentebesturen van Herentals, Herenthout en Grobbendonk hebben toen onder druk van de ingediende bezwaarschriften en de felle protesten van de bewoners uit de directe omgeving, negatief advies gegeven aan het provinciebestuur van Antwerpen. Deze hogere instantie besliste daarom dat er geen windturbines op de voorziene terreinen kwamen.

Maar de belangen van de energieleveranciers zijn groot zodat ze telkens tegen de negatieve beslissing van het provinciebestuur in juridisch beroep zijn gegaan. In afwachting van de definitieve gerechtelijke uitspraken, hebben ondertussen 2 firma’s (Luminus en Eneco) vorige maand opnieuw een aanvraag ingediend voor de bouw van 5 windturbines van elk 4 Mega Watt op het industriegebied Klein Gent.

Het nieuwe openbaar onderzoek voor deze vergunningsaanvraag loopt tot 22 juni 2019.
Om de bezwaren tegen de komst van dit windturbinepark meer kracht bij te zetten organiseren enkele actiegroepen uit de directe omgeving rond Klein Gent een protestactie op woensdag 19 juni 2019.

De actievoerders pleiten voor een meer gedurfde aanpak van het stadsbestuur van Herentals en het provinciebestuur van Antwerpen om op een betere manier de opwekking van groene stroom in de Kempen te voorzien en af te stappen van de wildgroei om overal windturbine te plaatsen.
De actievoerders pleiten voor het behoud van de weinige open ruimte die Herentals nog heeft en in het bijzonder om de ‘Open Ruimte Corridor’ die Noorderwijk via Plassendonk en Hoevereveld verbindt met de Kempische Heuvelrug te behouden en dit agrarisch en biodivers waardevol gebied intact te laten.

In de plaats van storende windturbines te bouwen vragen de actievoerders dat het provinciebestuur resoluut kiest voor het inzetten van andere groene energie productiemethoden voor Herentals zoals :
zonnepaneel installaties op alle daken van de grote bedrijfshallen van de industriezone en op alle openbare gebouwen te voorzien
de bestaande en toekomstige WKK-installaties uit het serreteelt-gebied in Rossem (Noorderwijk) mee in rekening te brengen als saldo voor de opwekking van de groene stroom
nieuwe geo-thermische installaties in de toekomst te voorzien voor de verwarming van woningen en openbare gebouwen in het stadscentrum (het warmtenet Kempen)
biomassa installaties te bouwen die alle GFT-afval en landbouwrestproducten uit de streek aanvoeren via het Albert- en Kempisch kanaal en deze duurzaam omzetten naar groene stroom.

DELEN
Vorig artikelZonovergoten Olivia Classic breekt records
Volgend artikelTreinbegeleidster aangevallen
De mens achter het nieuws. Ludo zette 39 jaar geleden zijn eerste stappen bij Dagblad Het Volk, bouwde mee de berichtenkrant van TV Kempen & RTV uit en maakte de site van ThalsFM groot. Nu is hij hoofdredacteur.