Rookverbod op fuiven moet beter nageleefd worden

1 op 4 fuiven in de Kempen leeft rookverbod niet na

Uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals opgevraagd heeft bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block, blijkt dat er de voorbije 2 jaar 661 controles waren op het naleven van het rookverbod in de Kempen. Het gaat dan om controles in onder andere jeugdhuizen, cafés en op het openbaar vervoer. Er werd 45 keer een overtreding vastgesteld, vooral op fuiven. Yoleen Van Camp: “Het aantal klachten en overtredingen is de voorbije jaren fel gedaald, maar vooral op fuiven blijft er nog een verdere mentaliteitswijziging nodig.”

Sinds 1 juli 2011 is het rookverbod in openbare plaatsen van kracht. De FOD Volksgezondheid heeft toen onmiddellijk een meldpunt voor klachten geopend. Gedurende de eerste jaren na de invoering van het algemeen rookverbod werden meer dan 1000 klachten per jaar ingediend. Sedert 2016 is dit aantal sterk gedaald. In 2017 en 2018 heeft de FOD Volksgezondheid slechts een paar klachten uit het arrondissement Turnhout over het niet-naleven van het rookverbod ontvangen. Elke klacht wordt door de Tabak– en Alcoholcontroledienst opgevolgd. Overtredingen op het rookverbod kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete, al wordt er voor dergelijke overtredingen in de praktijk geen gevangenisstraf opgelegd. Wanneer er voor een geldboete wordt geopteerd, dan ligt die voor handelszaken doorgaans iets hoger dan het wettelijke minimumbedrag van 208 euro, vermeerderd met de opdeciemen.

“Uit de cijfers voor 2017 en 2018 blijkt dat er vooral nog overtredingen te vinden zijn op evenementen/fuiven. Bij 1 op de 4 gecontroleerde evenementen in de Kempen worden inbreuken tegen het rookverbod vastgesteld. In Kempense cafés ligt het percentage inbreuken bij controles op 10%, bij jeugdhuizen en op het openbaar vervoer ligt dit op 13%. In sportlokalen, cultuurinstellingen en openbare lokalen in onze regio zijn er quasi geen inbreuken genoteerd. Elk jaar sterven er wereldwijd nog miljoenen mensen door tabaksgebruik. Een aanzienlijk aantal van hen door passief mee te roken. Als we zien dat de meeste jongeren voor het eerst roken op café en op fuiven, moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en het rookverbod blijven verdedigen. Het is een noodzakelijk instrument in de strijd tegen longkanker. Dat algemene rookverbod is overigens een Europese richtlijn, die tegen 2014 ook door België moest worden vastgelegd in een duidelijke wet. Eind april werd er in de Kamer trouwens nog een wetsvoorstel van N-VA goedgekeurd die de verkoop van tabak aan minderjarigen aan banden zal leggen. Lokaal hebben wij als stadsbestuur recent beslist om de domeinen van het Netepark en Sport Vlaanderen rookvrij te maken,” aldus Van Camp.