Retabel Sint-Waldetrudiskerk opgenomen in reeks ‘Vlaamse Meesters in situ’

De Herentalse Geschiedkundige Kring wil graag uw aandacht vestigen op enige initiatieven rond het laatgotische retabel van de heiligen Crispinus en Crispinianus in de Sint-Waldetrudiskerk.

Dit meesterwerk, dat opgenomen is in de lijst van Vlaamse topstukken, zal heel de zomer bijzondere aandacht genieten. Het maakt deel uit van de reeks ‘Vlaamse Meesters in situ’, een initiatief van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en Toerisme Herentals met medewerking van Kempens Karakter en de Kerkfabriek Sint-Waldetrudis. Met de financiële steun van de stad is nieuwe verlichting aangebracht en kan de bezoeker via een touchscreen in vier talen heel wat informatie over dit en andere kunstwerken in de kerk verkrijgen.

In dat kader houdt kunsthistorica dr. Ria De Boodt op zondag 23 juni om 15 uur in de Bovenkerk een lezing met power point-presentatie over ‘Het retabel van Sint-Crispinus en Crispinianus, Passier Borreman en het Borremanatelier opnieuw bekeken’.
Ria De Boodt, een van onze belangrijkste specialisten op het gebied van de laatgotische beeldhouwkunst, zal naast een algemene bespreking ook toelichting geven over recente ontdekkingen ter zake. De toegang tot dit evenement is gratis.

De Sint-Waldetrudiskerk is verder open voor bezoek tot eind september, van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur.