Reactie indieners klacht op beslissing Raad van State verkiezingsuitslag Herentals (2)

Raad van State: N-VA Herentals overtrad kieswet, maar resultaat van 14 oktober blijft

“60 borden, door mij persoonlijk handgemaakt… Dit is het antwoord van Pascal Van Nueten waarmee N-VA Herentals zich heeft weten te redden voor de Raad van State. N-VA Herentals heeft nooit de lijst met locaties van haar verkiezingsborden willen bijbrengen, waardoor de Raad nooit heeft kunnen controleren of N-VA inderdaad maar evenveel borden als Groen heeft geplaatst. De Raad heeft echter vrede genomen met het antwoord dat het er maar 60 waren, en dat deze één voor één handgemaakt werden door Pascal Van Nueten.

Groen fractieleider Peter Verpoorten: ‘N-VA Herentals is hier werkelijk door het oog van de naald gekropen. Enerzijds hebben ze geluk dat wij nooit persoonlijke sancties hebben gevraagd, omdat we wilden vermijden dat ze Pascal Van Nueten als zondebok zouden gebruiken. En anderzijds hebben ze geluk dat het auditoraat nooit een ernstig onderzoek heeft gevoerd, zodat ze nooit gedwongen werden om hun beweringen te staven. De Raad van State heeft echter mijns inziens geoordeeld dat er genoeg tijd verstreken was en dat er geen verder onderzoek meer zou gevoerd worden. Ik ben heel blij met de manier waarop zij de zaak behandeld hebben, maar ze konden er inderdaad niet om heen dat het ondertussen natuurlijk al juni was en tijd om de bladzijde om te slaan. Ze hebben dus geoordeeld op basis van het dossier zoals het voor hen lag, en vastgesteld dat er inderdaad meerdere overtredingen van de kieswet zijn geweest, maar dat zij onvoldoende elementen hadden om te oordelen dat het resultaat was beïnvloed, en er nieuwe verkiezingen moesten komen.’

De Raad van State stelde vast dat er verboden geschenken gegeven werden, verboden giften ontvangen werden, en dat er serieuze onregelmatigheden waren met de verkiezingsuitgaven, maar verbond hier uiteindelijk dus geen sanctie aan… Hiermee komt er dus een eind aan de juridische procedures tegen de verkiezingspraktijken van N-VA Herentals. Met een flinke blaam voor N-VA, en een flinke kater voor de Herentalse kiezers die nu verder met een kermiscoalitie opgescheept zitten.

persbericht Groen, Open Vld, Sp.a en Herentals Anders