Extra reactie Liese Bergen, voorzitster Sp.a op beslissing Raad van State (3)

“NV-A overtrad de spelregels!

Vandaag ontvingen alle partijen het arrest van de Raad van State. Hieruit blijkt zeer duidelijk dat NV-A de kieswetgeving danig met de voeten trad. De klachten die groen, sp.a, Open VLD HNM en Herentals Anders op vraag van diverse burgers indienden, waren grotendeels terecht. De Raad van State is formeel: door middel van verboden giften en verboden geschenken had NV-A het doel om mensen enkele dagen voor de verkiezingen te beïnvloeden. De worsten van Woeste, weet u wel. “Framing”, denkt u? Neen, het staat allemaal zwart op wit in het arrest.

Verandert er nu iets op het terrein? Neen, ondanks de blaam voor NV-A zijn de verkiezingen in Herentals geldig verklaard.

sp.a kan leven met deze duidelijke terechtwijzing door de Raad van State. Wij vinden dat Herentals serieuze bestuurders verdient die zich zoals iedereen aan de wet houden. Ja, ook NV-A moet de spelregels respecteren. Bestuurders moeten het algemeen belang vooropstellen.”

Met vriendelijke groet

Liese Bergen