Fietssuggestiestroken in Tongerlo en Oevel

Fietssuggestiestroken geven fietsers een duidelijke plaats op de weg en vertellen automobilisten visueel dat ze trager moeten rijden. Ook Goorken tussen Tongerlo en de Boerenkrijglaan en de Mechelsestraat tussen Oeveldorp en de Dennenstraat krijgen brede okerkleurige stroken aan beide kanten van de straat. De schilderwerken vinden plaats van maandag 3 tot vrijdag 14 juni. Later op het jaar worden er ook snelheidsinformatieborden geplaatst.

Goorken is een bochtige straat achter het kasteel van Tongerlo tussen het Trannoyplein en de Boerenkrijglaan. Heel wat schoolkinderen gebruiken de weg als route van en naar school. De nieuwe fietssuggestiestroken sluiten ook aan op de fietspaden in de Boerenkrijglaan. In de Mechelsestraat in Oevel zorgen de fietssuggestiestroken voor de missing link tussen de fietspaden vanaf de Dennenstraat en de fietssuggestiestroken in Oeveldorp. Heel wat fietsers ervaren de okerkleurige stroken als een veilig alternatief in straten waar het niet direct mogelijk is om een fietspad aan te leggen. Auto’s rijden ook opmerkelijk trager in zulke straten, dat leert alvast de ervaring met andere fietssuggestiestroken zoals in de Vijfhuizenstraat en Gooreinde in Zoerle-Parwijs.

De werkzaamheden vinden nu al plaats omdat het weer goed is en omdat de aannemer een onverwacht gaatje in zijn agenda had. Oorspronkelijk waren de werkzaamheden in de zomermaanden gepland. Hou rekening met omleidingen ter hoogte van de mobiele werf en met de nodige droogtijden van de verf.

.